Tilbud
Produkter
Overflatebehandling
Linker

Flisballer
Distribusjon
Bruk av flis
Lossing/lasting

Opplagring
Lossing/lasting
Frakt

Våre biler
Containere
Hva vi transporterer

Kvernberggata 5
Øvre Kilemoen
Storgaten 6
Kjøp og salg

Besøksadresse/Kontakt oss

 

Tilbake til startsiden

TRELAST/HISTORIKK

Samfunnet ved Hønefossen har i den eldste tid vært et utpreget sommersamfunn. Da durte fossen og sagene gikk. Skar seg gjennom det svære tømmeret med grove, griske tenner. Det ble ingen fin skur, men det var det høve til å rette på siden. Og det gikk ikke stille for seg når sagbladet åt seg gjennom stokken. Mannemålet ble borte. det hørtes i grendene rundt omkring når sagvannet ble satt på.

Om vinteren var det stille ved Hønefossen. Selve storfossen kunne nok holde det gående en stund, men småfossene måtte gi seg. Og det var de som drev sagene. Da ble arbeidsinntekten borte for det året, og den vesle flokken av arbeidsfolk som bodde der slet seg gjennom vinteren så godt de kunne. Og så til slutt kom den dagen da de kunne begynne å hogge løs isen i rennene og sette dem i stand, fikse litt her og sette inn et nytt bord der, for å være klar den dagen skuren kunne ta til.

I 1873 og årene utover kjøpte Christian Anker alle eiendommene rundt Hønefossen - sager, møller, tomter og vannrettigheter - i den hensikt å oppføre et større tresliperi. I 1880 var det hele - Hønefoss Brug - på Ankers hender, og året etter oppførte han det første tresliperi. I 1893 ble det solgt til det engelske firmaet Edward Lloyd Ltd. De litt eldre av oss kan vel ennå huske taubanen som førte cellulose over veien og opp til jernbanen.

I dag er det Ringerike Stormarked som holder til i lokalene til det gamle tresliperiet.
Hønefoss brug har lagt ned produksjonen av trelast, og har bygd om høvleriet sitt til et byggevare senter, og det tidligere kontoret og butikken til et elektro utsalg. Hønefoss Brug fører nå de gamle trelasttradisonene videre fra sitt gamle sagbruks areale på øvere Kilemoen der de nå kjøper å selger sitt store trelast spekter, spesielt innen paneler og listverk, men har også alt i trelast til nybygg å reparasjoner.