/
Sider: Om oss

Om Hønefoss Brug

Gjennom generasjoner har samfunnet ved Hønefoss vært preget av dets livlige sommersesonger, hvor fossens buldring og sagbladenes skarpe lyd skar seg gjennom det grove tømmeret. Vårt selskap, Hønefoss Brug, har dype røtter i denne historien og har vært en sentral del av lokalsamfunnet siden 1873, da Christian Anker kjøpte opp eiendommer rundt Hønefossen og etablerte det første tresliperiet.

I dag har Hønefoss Brug omfavnet moderne tider samtidig som vi ivaretar våre tradisjoner. Vi har nylig utvidet virksomheten til også å inkludere lagring av båter og bobiler samt eiendomsutleie. Men, vi forblir tro mot våre røtter gjennom fortsatt produksjon, import og salg av hardtre og eksotiske tresorter fra vårt gamle sagbruksareal på Kilemoen, gjennom vårt datterselskap Noorwood.

Vårt engasjement for kvalitet og service strekker seg over både våre tradisjonelle og nyere tjenester. Med en historie rik på industri og utvikling, står Hønefoss Brug klare til å møte fremtidens behov med samme hardførhet og tilpasningsdyktighet som våre grunnleggere.