Tilbud
Produkter
Overflatebehandling
Linker

Flisballer
Distribusjon
Bruk av flis
Lossing/lasting

Opplagring
Lossing/lasting
Frakt

Våre biler
Containere
Hva vi transporterer

Kvernberggata 5
Øvre Kilemoen
Storgaten 6
Kjøp og salg

Besøksadresse/Kontakt oss

 

Tilbake til startsiden

KJØP OG SALG AV EIENDOMMER

Vi er alltid interessert i et godt kjøp eller et godt salg. Vi har forsatt areale til leie oppe på Øvre Kilemoen.

Bare ta kontakt.

Og har Dere en eiendom til salgs, er vi interessert å vurdere evt.kjøp.