Tilbud
Produkter
Overflatebehandling
Linker

Flisballer
Distribusjon
Bruk av flis
Lossing/lasting

Opplagring
Lossing/lasting
Frakt

Våre biler
Containere
Hva vi transporterer

Kvernberggata 5
Øvre Kilemoen
Storgaten 6
Kjøp og salg

Besøksadresse/Kontakt oss

 

Tilbake til startsiden

ØVRE KILEMOEN

Vårt tidligere sagbruksområde oppe på Kilemoen (øvre), er nå delvis leid ut seksjonsvis. Der leier bl.a. Ådal ved og skog, en lagerhall på ca. 600m2 og litt uteareal til vedproduksjon. Ringerike Trafikkskole leier alt asfaltert areale ca. 20 mål til opplæring av moped og motorsykkler. Viken Skog leier ca. 20 mål + 2 stk. Paraplytak ca 650 m2 per stk. Til opphugging av Energi flis. Hønefoss Brug A/S har beholdt den gamle sagbygningen til å drive sin handel av trelast og flis i baller + en stor lagerhall med opplagring av båt og karavan.

kilemoenport